Görlitz und Umgebung
Übersicht Friedhöfe

Friedhof Arnsdorf

Pfarrer:
Andreas Fünfstück
Telefon: 035827 70 831

Friedhofsverwaltung:
Frau Miete
Telefon: 035827 70 205

Weitere Infos

Friedhof Bernstadt

Pfarrer:
Jonathan Hahn
Telefon: 035874 208 09

Weitere Infos

Friedhof Buchholz

Pfarrer:
Andreas Fünfstück
Telefon: 035827 708 31

Friedhofsverwaltung:
Frau Langner | Frau Miethe
Telefon: 035876 427 16

Weitere Infos

Friedhof Dittersbach

Pfarrer:
Jonathan Hahn
Telefon: 035874 208 09

Weitere Infos

Friedhof Ebersbach

Pfarrer:
Hans-Albrecht Lichterfeld
Telefon: 03581 360 910

Friedhofsverwaltung:
Frau Gilbert
Telefon: 03581 360 910

Weitere Infos

Friedhof Friedersdorf

Pfarrer:
Andreas Bertram
Telefon: 035826 604 10

Friedhofsverwaltung:
Frau Lorenz
Telefon: 035829 608 13

Weitere Infos

Friedhof Gersdorf

Pfarrer:
Andreas Bertram
Telefon: 035826 604 10

Friedhofsverwaltung:
Frau Curt
Frau Frenzel
Telefon: 035829 601 15 / 035829 601 01

Weitere Infos

Städtischer Friedhof Görlitz

Friedhofsverwaltung:
Frau Urban / Frau Fischer / Frau Werner
Telefon: 03581 40 10 12 / 03581 64 97 15

Weitere Infos

Friedhof Görlitz Rauschwalde

Pfarrer:
Erdmann Wittig oder Pfarrer der entsprechenden Gemeinde
Telefon: 03581 73 27 13

Friedhofsverwaltung:
Frau Bienert
Telefon: 03581 72 90 72

Weitere Infos

Friedhof Görlitz Weinhübel

Pfarrer:
Ullrich Wollstadt
Telefon: 03581 834 03

Friedhofsverwaltung:
Henry Schröter
Telefon: 0176 16 538 250

Weitere Infos

Friedhof Jauernick-Buschbach

evangelischer Pfarrer:
Ullrich Wollstadt
Telefon: 03581 834 03

katholischer Pfarrer:
Pfarramt Heiliger Wenzel
Telefon: 03581 40 67 30

Friedhofsverwaltung:
Frau Thomas
Herr Mauermann
Telefon: 035829 607 80 / 035829 607 67

Weitere Infos

Friedhof Königshain

Pfarrer:
Andreas Bertram
Telefon: 035826 604 10

Friedhofsverwaltung:
Pfarrer Andreas Bertram
Telefon: 035826 604 10

Weitere Infos

Friedhof Kunnersdorf

Pfarrer:
Lichterfeld
Telefon: 03581 360910

Friedhofsverwaltung:
Herr Kotz
Telefon: 035825 5816

Weitere Infos

Friedhof Kunnerwitz

Pfarrer:
Ullrich Wollstadt
Telefon: 03581 834 03

Friedhofsverwaltung:
Herr Schröter
Telefon: 0176 16 538 250

Weitere Infos

Friedhof Leuba

Pfarrerin:
Barbara Herbig
Telefon: 035823 69 03 67

Friedhofsverwaltung:
Frau Blumrich
Telefon: 035823 863 54

Weitere Infos

Friedhof Ludwigsdorf

Pfarrer:
Albrecht Naumann
Telefon: 0170 40 82 348

Friedhofsverwaltung:
Frau Scholze
Telefon: 03581 30 34 97

Weitere Infos

Friedhof Markersdorf

Pfarrer:
Steffen Kroll
Telefon: 035829 60 373

Friedhofsverwaltung:
Pfarrer Steffen Kroll
Telefon: 035829 60 373

Weitere Infos

Friedhof Melaune

Pfarrer:
Andreas Fünfstück
Telefon: 035827 708 31

Friedhofsverwaltung:
Familie Fiebig
Telefon: 0157 73 847 033

Weitere Infos

Friedhof Meuselwitz

Pfarrer:
Christoph Wiesener
Telefon: 035828 724 94

Friedhofsverwaltung:
Herr Armin Müller
Telefon: 0173 35 55 335

Weitere Infos

Friedhof Nieder-Seifersdorf

Pfarrer:
Andreas Fünfstück
Telefon: 035827 708 31

Friedhofsverwaltung:
Frau Langner
Telefon: 035827 702 05

Weitere Infos

Friedhof Ostritz

evangelische Pfarrerin:
Barbara Herbig
Telefon: 035823 69 03 67

katholischer Pfarrer:
Thomas Cech
Telefon: 035823 50 09 65

Friedhofsverwaltung:
Herr Effenberger evang.
Frau Völkel kathl.
Telefon: 035823 778 49 / 035823 863 57

Weitere Infos

Friedhof Reichenbach

Pfarrer:
Christoph Wiesener
Telefon: 035828 724 94

Friedhofsverwaltung:
Herr Armin Müller
Telefon: 0173 35 55 335

Weitere Infos

Friedhof Schönau-Berzdorf

Pfarrer:
Jonathan Hahn
Telefon: 035874 208 09

Friedhofsverwaltung:
Frau Weickelt
Telefon: 035874 271 04

Weitere Infos

Friedhof Sohland

Pfarrerin:
Dorothe Markert
Telefon: 035874 268 65

Friedhofsverwaltung:
Frau Schöne
Telefon: 035828 726 37

Weitere Infos

Friedhof Tetta

Pfarrer:
Andreas Fünfstück
Telefon: 035827 708 31

Friedhofsverwaltung:
Frau Langner | Frau Miethe
Telefon: 035876 427 16

Weitere Infos

Friedhof Zodel

Pfarrer:
Hans-Albrecht Lichterfeld
Telefon: 03581 360 910

Friedhofsverwaltung:
Frau Heinze
Telefon: 035820 60 275

Weitere Infos